Bảng giá sản phẩm Duy Lợi
logo-duy-loi-vuong

BẢNG GIÁ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM DUY LỢI

Điện thoại: (028) 3754 5011 -3754 5012    -   Hotline: 0933 888 888 - 0934 888 888 - 0903 03 03 03

Áp dụng từ ngày 01/08/2017

 

Bảng giá võng xếp kiểu qúa sướng

Cỡ
Sản phẩm
Nhỏ Lớn Đại
1 bộ vòng xếp thép ( gồm có: khung võng xếp thép đựng trong túi xách, võng lưới đựng trong túi giấy và quà tặng 5 móc phơi đồ )

748,000

988,000

1,108,000

1 bộ võng xếp inox ( gồm có: khung võng xếp inox đựng trong túi xách, võng lưới đựng trong túi giấy và quà tặng 5 móc phơi đồ ) 1,298,000 1,438,000 1,758,000
Khung võng xếp thép (gồm có: khung võng xếp thép đựng trong túi xách) 449,000 649,000 749,000
Khung võng xếp inox (gồm có: khung võng xếp inox đựng trong túi xách) 999,000 1,099,000 1,399,000
Võng lưới (đựng trong túi giấy)
299,000 339,000 359,000
Túi xách đựng khung võng xếp 79,000 89,000 99,000

Bảng giá ghế - giường xếp kiểu cùng sướng

Cỡ
Sản phẩm
Nhỏ Lớn Đại
Ghế - giường xếp thép ( gồm có: khung ghế - giường xếp thép đựng trong túi xách và quà tặng 5 móc phơi đồ )

689,000

789,000

889,000

Ghế - giường xếp inox ( gồm có: khung ghế - giường xếp thép đựng trong túi xách và quà tặng 5 móc phơi đồ ) 890,000 1,089,000 1,289,000
Ghế - giường xếp thép chân ( gồm có: khung ghế - giường xếp thép đựng trong túi xách và quà tặng 5 móc phơi đồ )   839,000  
Vải bạt giường 159,000 169,000 179,000
Túi xách đựng ghế - giường xếp 108,000 118,000 128,000

 

Bảng giá giá phơi đồ thông minh 1 nhánh

 
Sản phẩm
Giá
Giá phơi đồ Inox 1 nhánh (gồm có: giá phơi đồ Inox 1 nhánh đựng trong túi xách  và quà tặng 5 móc phơi đồ) 398,000

Bảng giá giá phơi đồ xếp thông minh 2 nhánh

 
Sản phẩm
Giá
Giá phơi đồ thông minh Inox 2 nhánh (gồm có: giá phơi đồ thông minh Inox 2 nhánh đựng trong túi xách và quà tặng 5 móc phơi đồ) 699,000

Bảng giá giá phơi khăn xếp

 
Sản phẩm

 

Giá

Giá phơi khăn xếp Inox 2 nhánh (gồm có: giá phơi khăn Inox 2 nhánh đựng trong thùng carton ) 199,000
Giá phơi khăn xếp Inox 3 nhánh (gồm có: giá phơi khăn xếp Inox 3 nhánh đựng trong thùng carton ) 249,000
Giá phơi khăn xếp Inox 4 nhánh (gồm có: giá phơi khăn xếp Inox 4 nhánh đựng trong thùng carton ) 299,000

moc-bang-gia-ban-le